Thứ Ba, 23 tháng 1, 2007

Entry for January 23, 2007


“If you feel lost,
And on your own,
And far from home,
You’re never alone, you know
Just think of your friends
The one who care.
They all will be waiting there
With love to share…”
Tạm dịch là:


“Nếu bạn cảm thấy trống vắng khi không có ai ở bên,
Phải bước bằng đôi chân của chính mình,
Hay khi xa nhà…
Thì hãy nhớ rằng bạn chẳng bao giờ cô đơn.
Chỉ cần nghĩ đến bạn bè,
Những người luôn quan tâm đến bạn,
Chờ đợi bạn để chia sẻ yêu thương…”
4AM^^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét