Thứ Hai, 14 tháng 7, 2008

Entry for July 14-2008
Cả ngày vật lộn với 2 cái máy...đến tận đêm cũng chưa xong  
Nhớ....!!!
[14/7/2008- 04:50pm]