Thứ Ba, 29 tháng 7, 2008

Entry for July 29-2008

Đêm nay... chợt... lạnh...
[29/7/2008- 01:08am]

Không có nhận xét nào: