Thứ Năm, 17 tháng 7, 2008

Entry for July 16...17-2008
Mưa nhớ j, thì thầm ngoài hiên...
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em...
Đêm nay tôi lạj một mình...
[17/7/2008- 03:01am]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét