Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009

Khăn thương nhớ ai

“Khăn thương nhớ ai
Khăn rơi xuống đất
Khăn thương nhớ ai
Khăn vắt lên vai
Khăn thương nhớ ai
Khăn chùi nước mắt
***
Đèn thương nhớ ai
Mà đèn không tắt
***
Mắt thương nhớ ai
Mắt ngủ không yên
***
Đêm qua em những lo phiền
Lo vì một nỗi không yên một bề.”
[Sưu tầm]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét