Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

Gotta be somebody- Shayne WardThis time I wonder what it feels like
To find the one in this life
The one we all dream of
But dreams just aren’t enough
So I´ll be waiting for the real thing.
I’ll know it by the feeling.
The moment when we´re meeting
Will play out like a scene straight off the silver screen
So I`ll be holdin’ my own breath
Right up to the end
Until that moment when
I find the one that I’ll spend forever with

***
`Cause nobody wants to be the last one there.
‘Cause everyone wants to feel like someone cares.
Someone to love with my life in their hands.
There`s gotta be somebody for me like that.

`Cause nobody wants to do it on their own
And everyone wants to know they´re not alone.
There’s somebody else that feels the same somewhere.
There`s gotta be somebody for me out there.

Tonight, out on the street out in the moonlight
And dammit this feels too right
It´s just like Déjà Vu
Me standin’ here with you
So I´ll be holdin`my own breath
Could this be the end?
Is it that moment when
I find the one that I’ll spend forever with?

***
‘Cause nobody wants to be the last one there
‘Cause everyone wants to feel like someone cares.
Someone to love with my life in their hands.
There´s gotta be somebody for me like that.

`Cause nobody wants to do it on their own
And everyone wants to know they´re not alone.
There’s somebody else that feels the same somewhere
There`s gotta be somebody for me out there.

You can´t give up!
Lookin´ for that diamond in the rough
You never know but when it shows up
Make sure you´re holdin` on
‘Cause it could be the one, the one you´re waiting on

***
‘Cause nobody wants to be the last one there.
And everyone wants to feel like someone cares.
Someone to love with my life in their hands.
There has gotta be somebody for me
Ohhhhhh.
Nobody wants to do it on their own
And everyone wants to know they´re not alone.
Is there somebody else that feels the same somewhere?
There`s gotta be somebody for me out there.

Nobody wants to be the last one there
‘Cause everyone wants to feel like someone cares.
Is there somebody else that feels the same somewhere?
There has gotta be somebody for me out there.

P/S: Lúc đầu nghe bài hát mới nhất này của Shayne, quả thực chưa thấy thích cho lắm...có cảm giác như những bài nhạc pop tựa tựa vẫn hay nghe....nhưng chỉ cần nghe lần nữa thôi thì quả thực đã heart struck rồi ^ ^...vẫn giọng ca tuyệt vời ấy..và há há càng xem thì cả tai lẫn mắt đều nóng bừng bừng :))....cảm nhận của mình hiện tại là vậy...để xem qua mấy bận autoplay và replay xem thế nào...xem bài hát mới nhất này của Shayne có sống lâu trong trái tim như những bài No Promise, Until You hay Breathless... hay không ^ ^

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét