Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2009

I made an accident...


I didn't want to love ever again,...
The scars that will come later hurts so much.
***********************
Wanting someone, and waiting, that's so hard.

What should I do? My heart finally makes an accident.

I shouldn't love, not me.
*********************
Even though I try so hard to prevent it,...
I know it'll hurt,....... but I still make that accident......
****************************
Without me knowing, My heart created love towards you...

.......... Cứ nghĩ rằng mình mạnh mẽ, mình có thể vượt qua trong 1 thời gian ngắn. Cứ nghĩ rằng cứ kiếm tìm tình yêu của mọi người, của bạn bè, của gia đình thì sẽ lấp đầy được khoảng trống trong trái tim. Rồi có lúc tưởng đã lấp đầy nhưng nhìn lại vẫn chỉ là khoảng trống......


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét